YRKESSKADEBEGREPET i trygderetten og erstatningsretten er vidt og favner mange ulike ulykkeshendelser i arbeid.

Det er ikke bare de typiske arbeidsulykkene som godkjennes som yrkesskade hos NAV og gjennom yrkesskadeforsikringsloven.

Her kan det være mange grensetilfeller og hvor retningslinjer skapes gjennom rettspraksis og trygderettspraksis, eksempelvis løfteskader og vridningstraumer.

Hvis du er usikker på om din skade kan godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom er det bare å ta kontakt med oss som er spesialister.