Flere av oss vil i løpet av livet dessverre bli skadet i en ulykke. Da er det viktig å ha en god juridisk støtte­spiller som er opptatt av at du får et riktig erstatningsoppgjør.

Spesialitetene finner du i Moss, Østfold
Det kreves spesialkompetanse innen personskade­erstatningen, både innen juss og medisin, for å oppnå best mulig erstatning etter en skade.
– Forsikringssaker blir ofte litt «David mot Goliat» i styrkeforhold, sier advokat Flandorfer.
– Vi har mange års erfaring, både fra forsikringsselskapssiden og fra skadelidtesiden, og står godt rustet i kampen mot forsikringsselskapene. Du finner denne spesialkompetansen i Moss, Østfold. Du trenger ikke reise til Oslo, sier advokat Solberg Sandtrø som tidlig­ere har jobbet i advokatfirma i Oslo før hun startet Advokatfirmaet Solberg Sandtrø for ti år siden.

Forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter 
Visste du at dine nødvendige og rimelige advokatutgifter faktisk dekkes av forsikringen?
– Mange kvier seg for å kontakte advokat fordi det er kostbart, men ved godkjent yrkesskade eller trafikk­skade får du dine nødvendige advokatutgifter dekket forteller advokat Vinjum.
– Vi gir også alltid en halvtime gratis konsultasjon. Da får vi ofte avklart om du har en sak vi kan jobbe videre med eller ikke.

Vi jobber for at du skal få riktig erstatning
– Det at vi har erfaring fra tidligere arbeidsforhold innen både forsikringsbransjen og advokatbransjen gir oss et fortrinn og er en stor verdi for våre klienter, forklarer advokat Vinjum.
– Som skadet har man ofte ikke kapasitet til å håndt­ere en krevende forsikringssak og man har mer enn nok med å håndtere skaden og de følg­ene dette har medført. Vi vet hvilke utfordringer og argumenter forsikringsselskapene kommer med i denne type saker og for deg som skadet er det da godt å ha en advokat som man er trygg på har den riktige kompetansen.

– Det er også mye medisin i disse sakene og det er derfor viktig at vi kommer inn i saken før det foreligger en spesialisterklæring, da denne blir styrende for saken videre.

– Utmåling av erstatning skal skje ut fra den enkelte skadelidtes tap. Det skal således foretas en konkret beregning, og hvor det foreligger mange faktorer av både medisinske og juridisk art. Som bedrifter har forsikringsselskapene en viss interesse av å utbetale minst mulig i erstatning. Det kreves derfor solid erfaring og kompetanse på erstatningsutmåling for å få et riktig resultat. Denne kompetansen og erfaringen har vi, sier advokat Flandorfer.

Lønnsomt med advokatbistand
– Vår erfaring tilsier at det lønner seg å få hjelp fra advokat med spesialkompetanse i erstatningsrett. Forhandlinger med forsikringsselskap krever både god kjennskap til jus og medisin, herunder valg av sakkyndig som skal vurdere skaden og skadefølgen. Vi ser at våre klienter ofte oppnår vesentlig større erstatning etter at vi kommer inn i saken. Dette gjeldet både når de har fått et opprinnelig lavt tilbud og hvor de har fått avslag på erstatning.

Vi går gjennom dine forsikringsdekninger
– Mange har ikke oversikt over alle dekninger som kan gi forsikringsutbetaling. Dette kan utgjøre store beløp og kan f.eks. være personalforsikringer gjennom arbeidsgiver, kollektive dekninger gjennom fagforbund, gjennom samboer/ektefelle og andre private dekninger som ulykkesforsikringer, uføre-, sykdomsdekninger, eller reiseforsikringer, sier advokat Vinjum.

Trodde han bare hadde krav på et par titusen kroner, men fikk flere millioner
– Vi kan ikke reparere skaden din, men bidra til at du i hvert fall får det du har krav på. Økonomisk forutsigbarhet og trygghet er også viktig i den skaddes livssituasjon. Vi vet vi utgjør en viktig forskjell når vår bistand gir utslag i form av høyere erstatning og flere forsikringsutbetalinger enn om vi ikke hadde bistått i saken.
– Et illustrerende eksempel vi har opplevd flere ganger; En klient tar kontakt for hjelp til utbetaling under en ulykkesdekning pga. en fritidsskade.
– Klienten tror han kun har krav på utbetaling gjennom reiseforsikringen. Vi sjekker imidlertid ut alle tenkelige dekninger som klient kan ha gjennom blant annet arbeidsgiver, fagforening, ektefelle ol. I en nylig sak fikk vi avklart at klient hadde meget gode fritidsdekninger gjennom arbeidsgiver, pluss noen private dekninger som han ikke visste var aktuelle. I stedet for å få hjelp til noen titusen i utbetaling gjennom reiseforsikringen, endte han opp med flere millioner, forteller advokat Solberg Sandtrø

Vi håndterer saken frem til endelig oppgjør
– Vi har hele tiden klientens interesser i fokus og vet at det beste er å få til minnelige oppgjør med forsikringsselskapet. Langvarige rettslige prosesser er krevende og kan også bli kostbart hvis man taper, men noen ganger må man ta den sjansen. De fleste er ikke kjent med at man har rettshjelpsdekning gjennom bilforsikringen sin eller innboforsikringen som dekker advokatutgifter inntil kr 100 000,- hvis man ikke kommer i mål med en minnelig løsning. Vinner man saken så få man dekket alle advokatutgiftene.

Hos oss får du personlig oppfølging
– Vi er opptatt av personlig oppfølging. Når du kommer til oss skal du føle deg godt mottatt og ivaretatt, understreker advokat Flandorfer.
– I tillegg til å gi deg den juridiske hjelpen, så er vi opptatt av å møte deg som menneske. Vi vet at du er i en krevende situasjon og det skal være trygt og godt å komme inn døra hos oss avslutter advokat Solberg Sandtrø.

Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger advokatbistand