Fredrikstad Blad 22.01.2022 av Ivar Brynildsen

Peter Harald Stenstrøms liv endret seg i løpet av sekunder mandag 31. august i 2020 Han var ute på en av sine utallige turer på motorsykkel. Hver dag siden har vært en kamp. For å komme tilbake i jobb. Og for å vinne frem i rettsapparatet.

Stenstrøm hadde denne dagen trillet frem sin stolthet, en Harley Davidsen 2001-modell hjemme på Holmen. Han har kjørt motorsykkel siden han var 18 år. Før det kjørte han moped. Han hadde aldri vært involvert i noen form fur uhell, før denne skjebnesvangre dagen som kostet ham det ene benet, påførte ham daglige smerter, og ikke minst, det han opplevde som et sviende nederlag i rettsapparatet.

Ulykken på Haldenveien 31. august førte til at Peter Harald Stenstrøm måtte amputere det ene benet. Foto: Benjamin Olsen

Trodde saken var opplagt

Da Stenstrøm kom kjørende på Haldenveien litt før klokken 18 denne mandagen, så ante han fred og ingen fare. Han så en varebil som skulle svinge ut fra YX-stasjonen. Men var overbevist om at føreren av bilen ville overholde vikeplikten, og slippe ham forbi uten problemer. Slik gikk det ikke. Bilen og motorsykkelen kolliderte. Stenstrøm ble hardt skadd. Og føreren av bilen ble tiltalt.

I følge tiltalen kjørte Sarpsborg-mannen i midten av 50-årene ikke tilstrekkelig hensynsfullt, aktpågivende og varsomt idet han ikke i tide ble oppmerksom på en motorsykkel som kom fra hans venstre side og som han hadde skiltet vikeplikt for. Etter at Sarpsborg-mannen kjørte ut i veibanen, oppsto det sammenstøt mellom varebilen og motorsykkelen.

Peter har eid en rekke motorsykler gjennom livet. Hans siste, en Harley Davidson 2001, var satt i perfekt stand før ulykken skjedde. –Den hadde bare 64 hester, dette var en sykkel for koseturer, sier Peter. Foto:Privat

Alt snudd på hodet

Det var satt av halvannen dag til behandlingen av denne straffesaken i Fredrikstad tingrett 7. januar i 2021. Sarpsborg-mannen var tiltalt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse, som har en strafferamme på inntil tre års fengsel, og for overtredelse av veitrafikklovens paragraf som omhandler at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

I tiltalen ble det varslet at det under hovedforhandlingen ville bli lagt ned påstand om at Sarpsborg-mannen skulle dømmes til å betale erstatning og oppreisning til den alvorlig skadde MC-føreren.

– I løpet av rettssaken ble alt snudd på hodet. Sjåføren av bilen ble frikjent. Delvis fordi retten la til grunn at min klient, Peter Harald Stenstrøm, hadde kjørt for fort, forteller Stenstrøms bistandsadvokat Hege Solberg Sandtrø. I første rettsinstans stilte bilføreren med en rapport som gikk i hans favør.

Vant ikke frem med krav

I forbindelse med straffesaken fremmet Stenstrøm krav om oppreisningserstatning. Men under hovedforhandlingen i tingretten nektet sjåføren av bilen straffeskyld etter tiltalebeslutningen, og nedla påstand om frifinnelse for kravet om erstatning.

– Jeg opplevde det som helt absurd, sier Peter.

– Min opplevelse inntil ulykken var at jeg kjørte helt risikofritt, i tråd med lovverk og trafikkregler. Jeg mente jeg var uten skyld i ulykken. Det mener jeg fortsatt. Men retten trodde meg ikke. Det ble påstått at jeg hadde holdt alt for høy fart, og dermed var delvis skyldig i sammenstøtet. Det ble ført et vitne som ikke hadde sett ulykken, men som hevdet at jeg hadde kjørt forbi ham et annet sted på veien, i høy hastighet. Retten la vekt på dette vitnet, noe jeg ikke kan forstå. I tillegg la retten all vekt på noen tallberegninger fra et dataprogram som skulle si noe om farten min og ville ikke forstå mine argumenter om hvordan en Harley Davidsen er bygd, hvordan den fungerer, eller hvordan du bremser den ned i en akutt situasjon, sier Peter.

Han lever greit med at bilføreren ble frikjent. Men sier det var tungt å få beskjeden om at han ikke skulle få oppreisning på 95.000 kroner og at det var han som hadde skyld i skaden.

Anket deler av saken

Peter Harald Stenstrøm kunne ikke leve med beskyldningen om at han selv var skyld i skaden, og anket tingrettens avgjørelse av oppreisningskravet til Borgarting lagmannsrett. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt fem vitner, hvorav to sakkyndige.

– Det er høyst uvanlig å få behandlet en slik anke i lagmannsretten. Men vi var svært godt forberedt, ikke minst hadde vi fått innhentet en ny teknisk rapport som konkluderte med at Stenstrøm ikke hadde holdt så høy fart som tingretten hadde lagt til grunn, sier bistandsadvokat Hege Solberg Sandtrø. Hun la ned påstand om at vilkårene for oppreisningserstatning etter bilansvarsloven § 4, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 var oppfylt idet bilfører handlet grovt uaktsomt da han ikke overholdt vikeplikten. Stenstrøm ble påført en alvorlig og betydelig skade som følge av dette.

–Det gjelder et lavere beviskrav i sivilprosessen. Det er derfor ikke noe i veien for å idømme oppreisningsansvar selv om bilfører er frifunnet i straffesaken, mente bistandsadvokaten.

Som i sin prosedyre tilbakeviste at Stenstrøm holdt for høy fart. Lagmannsretten var enig i dette og la vekt på Stenstrøms argumenter, og han fikk fullt medhold.

– Min oppfatning er at tingretten feilaktig la for stor vekt på hastighetsberegning av motorsykkelen, basert på et dataprogram, og ikke de umiddelbare bevisene som var entydige. Når politiet ikke ville anke straffedommen, måtte Stenstrøm ta opp kampen selv til lagmannsretten vedrørende erstatningskravet.

Sykmeldt i et år

Peter har vært sykmeldt mye av tiden etter ulykken, men er nå tilbake i full jobb ved Unger Fabrikker, der han har jobbet i 28 år. Han kan ikke få fullrost kollegene og ledelsen.

De har støttet ham hele tiden, og lovt at jobben står og venter når han er klar. Nå jobber han skift som han pleier, men har med seg en lærling som bidrar til at de fysiske belastningene er mindre enn før.

– Peter er utrolig sterk, både fysisk og psykisk. Men som hans advokat også i forsikringssaken må jeg tenke på hans fremtid og økonomiske tap som ennå ikke er ferdig behandlet hos forsikringsselskapet. Det gjenstår noen kamper som også skal vinnes, sier bistandsadvokaten. At han vant frem i lagmannsretten har betydning også for hans krav overfor forsikringsselskapet

– Han risikerte redusert utbetaling fra sine forsikringer, som følge av at retten i første instans påførte ham deler av skylden, sier Sandtrø.

Som forteller at veldig mange som er involvert i trafikkulykker ikke vet at de kan ha krav på fri juridisk bistand, og at du kan tape store beløp om du ikke undersøker nøye hvilke forsikringer som faktisk dekker skader du er påført.

Uvurderlig hjelp

Peter er evig takknemlig for at han fikk oppnevnt Sandtrø som sin bistandsadvokat og forsikringsadvokat. Han har hatt mer enn nok med å bokstavelig talt komme seg på bena igjen. Og tilbake på jobb. Det å finne en protese som passer har ikke vært lett. Når du møter ham kan du ikke se at han er invalidisert.

Men det koster. Heldigvis er han lett i kroppen, og veltrent. Det sier legene har vært avgjørende for at han er så frisk og rask.

– Jeg har heldigvis en sterk psyke. Jeg var bevisst gjennom hele ulykken. Jeg gjorde alt jeg kunne for å unngå kollisjonen. Jeg kjente motorsykkelen, leste situasjonen, og foretok en så kontrollert nedbremsing som mulig. Men i og med at bilføreren aldri oppdaget at jeg var på vei mot ham, så ble sammenstøtet umulig. Jeg forsto der og da at dette kunne koste meg livet, sier Peter.

Han kjører fortsatt bil. Og er ikke redd for å sette seg på en motorsykkel igjen. Men det står ikke øverst på agendaen. Hans helt strøkne Harley Davidson er kondemnert.

Bilføreren håper det går bra med Stenstrøm

FB har bedt bilførerens advokat Per Bjørge om en kommentar til saken.

–Min klient opplyser at dette er en sak som fortsatt preger ham, men han kan klart leve godt med at Stenstrøm får den erstatningen som er ham tilkjent. Min klient håper at Stenstrøms smertebilde gir seg og at han igjen kan leve et godt liv, og det både på sin arbeidsplass og på alle andre måter. Utover det har min klient ikke kommentarer, sier Bjørge.

Ikke så opplagt

–At saken skulle være så opplagt som Stenstrøm nå gir uttrykk for kan jeg for egen del ikke være enig i. Det gjelder både Stenstrøms beskrivelse av egen fart og de øvrige forholdene. Det fremkommer av dommen at hastigheten har vært høyere enn hva Stenstrøm selv har uttalt, og rent faktisk var målt bremsespor på hele 15,3 meter. Og retten legger også til grunn at saken, som lagmannsretten uttaler, » ikke rokker ved den strafferettslige frinnelsen». Og med det mener lagmannsretten at tingrettens avgjørelse om å frifinne min klient for straff er en riktig avgjørelse og som lagmannsretten derved er enig i, sier Per Bjørge.

Les artikkelen her