Personskade

Det lønner seg å ta kontakt så tidlig som mulig slik at du er sikret en profesjonell og riktig behandling av din skadesak overfor forsikringsselskapet. Dine utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig forsikringsselskap hvis skaden skyldes en trafikkulykke eller yrkesskade/yrkessykdom. Er du påført en pasientskade vil dine utgifter bli dekket av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Dette håndterer vi for deg:

  • Sørger for å melde skaden til samtlige aktuelle forsikringsselskap, hvis dette ikke er gjort.
  • Innhenter dokumentasjon og sikrer bevis i en tidlig fase av saken.
  • Informerer og bistår vedrørende rettigheter overfor NAV
  • Forhandler med forsikringsselskapet om valg av spesialist slik at du utredes av en uavhengig medisinsk spesialist med den riktige kompetansen.
  • Beregner økonomisk og ikke-økonomisk tap og fremmer erstatningskrav overfor de aktuelle forsikringsselskap.
  • Bistå i forhandlinger mot ansvarlig forsikringsselskap og en eventuell rettslig prosess.

Se også:

TRAFIKKSKADEYRKESSKADE OG YRKESSYKDOMPASIENTSKADE