«Myndighetene var tidlig ute med å godkjenne Covid-19 som yrkessykdom, hvilket gir ansatte i helsevesenet eller ansatte i annet yrke hvor man er særskilt utsatt for sykdoms- eller smittefare, krav på erstatning. Ca ett år etter at pandemien kom til Norge er det allerede hos NAV registrert over 1.100 skademeldinger etter koronasmitte. Det er i hovedsak snakk om lungeskader, hjerteproblemer, konsentrasjonsvansker og generell fatigue og tretthet. Av disse skademeldingene utgjør ca 850 ansatte som jobber direkte med helse og omsorg, mens ca 40 skademeldinger kommer fra ansatte på skoler.

Tallene tyder på at mennesker i frontlinjeyrkene i helse- og omsorgsektoren har blitt forholdsvis hardt rammet.

Vi er spesialister på yrkessykdom/yrkesskade og bistår klienter både overfor NAV og forsikringsselskapet. Det er bare å ta kontakt for en nærmere uforpliktende samtale»

 

Kontakt oss her