Presentasjon av Hege Solberg Sandtrø

• Cand. jur fra Universitetet i Oslo, høsten 1997
• Spesialfag fra University of Southampton
• Advokatbevilling, 2000
• Advokat i Vogt & Wiig, 1998 – 2008
• Dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett, 2008-2010
• Advokat Vogt & Wiig, 2011

• Nåværende styreverv:
-Styremedlem i Movar IKS

• Meklingsoppdrag – godkjent advokatmekler

Presentasjon av Benedikte Vinjum

• Cand.jur fra Universitetet i Oslo, våren 1995
• Advokatbevilling, 2008
• Konsulent Riksantikvaren, 1995-1997
• Saksbehandler KLP Forsikring, 1997-2000
• Rådgiver/advokatfullmektig Norsk
• Pasientskadeerstatning, 2000-2007
• Advokatfullmektig/advokat Protector Forsikring, 2007-2013