Moss Avis 12.01.2012 – av Per L. Johansen

Hege Solberg Sandtrø (40) har åpnet eget advokatfirma i Tørkoppveien på Bredsand. Det siste skuddet på advokatstammen i Rygge utdannet seg ved Universitetet i Oslo, der hun avla sin juridiske embetseksamen i 1997.

I 10 år arbeidet hun i et av de store advokatfirmaene i Oslo, først som advokatfullmektig og så som advokat. Deretter var hun dommerfullmektig i Fredrikstad i to år før hun vendte tilbake til det samme firmaet i hovedstaden.

Men nå har Hege Solberg Sandtrø altså funnet tiden inne til å etablere seg på egen hånd i Graficomhuset i Tørkopveien 10.

– Foreløpig er jeg alene her. Men jeg har leid 90 kvadratmeter kontorlokaler og har avgjort ambisjoner om å utvide virksomheten, sier den Larkollen-bosatte advokaten, som også er advokatmekler.

Personskade er Hege Solberg Sandtrøs spesialområde.
– Men jeg har arbeidet med mye annet også. Satser man på egen hånd, er det viktig å være en juridisk «allrounder», sier hun.

Aktuelle fagområder for hennes del er forsikringsrett, trygderett, barne- og familierett, arbeidsrett, kontraktsrett, arv og skifterett, testamenter, økonomisk oppgjør mellom samboere samt meklings- og bistandsoppdrag.

– Er det rom for flere advokater i regionen vår?
– Så lenge man har et spesialområde, er det greit å satse. Og det er faktisk ikke mange i Østfold som har spesialisert seg innen personskade. Dessuten er det generelt et økende behov for juridisk bistand, i og med at stadig flere blir klar over sine rettigheter, sier Hege Solberg Sandtrø, som satt i kommunestyret i Rygge i forrige periode, og som er valgt til kommunens representant i styret i Movar IKS.

Les originalartikkelen her