Du kan ha forsikringsdekninger gjennom arbeidsgiver som dekker sykdom og ikke bare ulykkesskader.

Dette kan være både løpende månedlige pensjonsutbetalinger, avhengig av graden av uførhet, og også såkalte kapitaldekninger som gir en større engangsutbetaling.

Dette er forsikringsytelser som kommer i tillegg til trygdeytelser gjennom NAV og kan ha stor økonomisk betydning for deg.