Nyheter

Over 1.100 yrkesskademeldinger etter koronasmitte

«Myndighetene var tidlig ute med å godkjenne Covid-19 som yrkessykdom, hvilket gir ansatte i helsevesenet eller ansatte i annet yrke hvor man er særskilt utsatt for sykdoms- eller smittefare, krav på erstatning. Ca ett år etter at pandemien kom til Norge er det allerede hos NAV registrert over 1.100 skademeldinger etter koronasmitte. Det er i hovedsak snakk om lungeskader, hjerteproblemer, konsentrasjonsvansker og generell fatigue og tretthet. Av disse skademeldingene utgjør ca 850 ansatte som jobber direkte med helse og omsorg, mens ca 40 skademeldinger kommer fra ansatte på skoler. Tallene tyder på at mennesker i frontlinjeyrkene i helse- og omsorgsektoren har blitt forholdsvis hardt rammet. Vi er spesialister på yrkessykdom/yrkesskade og bistår klienter både overfor NAV og forsikringsselskapet. Det er bare å ta kontakt for en nærmere uforpliktende samtale»  

«Girl power» i Tørkoppveien

Av Per L. Johansen - På Høyda - 11. januar 2021 Først var det én. Så ble de to. Og nå er det tre – kvinner, alle sammen –  som danner kontorfellesskap under navnet Advokatfirma Solberg Sandtrø i Tørkoppveien på Bredsand. Det var i  januar 2012 at Hege Solberg Sandtrø etablerte eget advokatfirma med personskade- og forsikringsrett som spesialområde. De første par årene var hun «alene på brua».  Men sommeren 2014 fikk hun selskap av  Benedikte Vinjum,  og nå i desember sørget Camilla Flandorfer for at duoen ble utvidet til en trio.  De to sistnevnte har samme spesialområde som Hege Solberg Sandtrø. – Og vi har også jobbet en del med pasientskade, sier Benedikte. Pendler motsatt vei   Felles for de to sist ankomne er også at de jobbpendler  motsatt vei av det som [...]

Advokat Hege Solberg Sandtrø gir råd om yrkesskadedekning og hjemmekontor i Moss avis

Av Pål Gamlemoen Moss Avis 8. januar 2021 Hjemme på Jeløy sitter Jorid Iren Ødegaard under trappen. Der har hun hatt hjemmekontor helt siden 12. mars. – Jeg synes det har fungert overraskende bra. Jeg trodde jeg skulle være mer avhengig av å ha folk rundt meg. Hun fikk ny jobb rett før pandemien og rakk kun noen få pendleturer til jobben som BPA-rådgiver i Olivia assistanse før hjemmekontortilværelsen slo til for fullt. I tillegg jobber hun som spinninginstruktør på Ditt Treningssenter i Moss, men den jobben er satt helt på vent grunnet smittesituasjonen. I mellomtiden holder hun formen ved like på sykkelen hjemme. Slik vil det nok fortsette en stund til. Søndag kveld talte Erna Solberg nok en gang til det norske folk. Da statsministeren var ferdig, var det åpenbart at de som [...]

Koronadødsfall på sykehjem

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har nå erkjent ansvar for dødsfall på sykehjem etter koronasmitte. Dette betyr at etterlatte kan ha krav på pasientskadeerstatning. Erstatningen vil omfatte gravferdsutgifter og andre rimelige utgifter i anledning dødsfallet. NPE vil dekke advokatutgifter i forbindelse med fastsettelsen av erstatningen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du har mistet en av dine nærmeste på sykehjem eller i helseinstitusjon.

Vi ønsker advokat Camilla Flandorfer velkommen

Vi har gleden av å ønske vår nye kollega, Camilla Flandorfer velkommen inn i vårt kontorfellesskap. Camilla Flandorfer har lang erfaring med personskadesaker, herunder pasientskadesaker, trafikk- og yrkesskadesaker, voldsoffererstatning, samt oppdrag som bistandsadvokat. Hun har jobbet mange år som seniorrådgiver i storskadeavdelingen i Norsk pasientskadeerstatning, som advokatfullmektig i Pasientskadenemnda og advokat hos Advokatfirmaet Unneland AS. I tillegg til personskadesaker vil Camilla Flandorfer påta seg oppdrag innenfor skifteoppgjør, barnefordeling og barnevern, eierskifteforsikring og forsikringssaker generelt. Hun vil også bistå klienter med NAV-saker og saker innenfor sosial- og helselovgivningen.

Ulovfestet objektivt erstatningsansvar

Avklaring fra Høyesterett vedrørende erstatningsansvar for treningssenter for personskade på spinningsykkel Selskapet ble frifunnet. Høyesterett viste til at risikoen som var knyttet til bruken av spinningsykkelen, ikke var større enn den risiko man møter i dagliglivet, blant annet ved fritids- og treningsaktiviteter. Det er da ikke grunnlag for objektivt ansvar. Les dom

NPE-saker: Forsinket diagnostikk av kreft

Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a vil en pasient ha rett til erstatning dersom skaden skyldes svikt i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling. Det er et vilkår for erstatning at kreftdiagnosen burde vært stilt tidligere. Krav om erstatning må meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE mottar årlig mange saker hvor pasienter har fått forsinket diagnostikk av sin kreftsykdom. Det er mange pasienter som burde ha fått en tidligere behandling av alvorlig kreftsykdom dersom de hadde fått korrekt behandling. Kreft kan være en livstruende sykdom hvor utviklingen av sykdommen kan gå raskt. I den videre behandlingen av saken vil det måtte avklares på hvilket tidspunkt diagnosen burde vært stilt, og hvilken betydning forsinkelsen har hatt for kreftbehandlingen og sykdomsutviklingen. Konsekvensen av en forsinket diagnostikk kan være alvorlig. Forsinkelsen kan medføre en mer [...]

Er du arbeidsufør som følge av sykdom?

Du kan ha forsikringsdekninger gjennom arbeidsgiver som dekker sykdom og ikke bare ulykkesskader. Dette kan være både løpende månedlige pensjonsutbetalinger, avhengig av graden av uførhet, og også såkalte kapitaldekninger som gir en større engangsutbetaling. Dette er forsikringsytelser som kommer i tillegg til trygdeytelser gjennom NAV og kan ha stor økonomisk betydning for deg.

Yrkesskadebegrepet

YRKESSKADEBEGREPET i trygderetten og erstatningsretten er vidt og favner mange ulike ulykkeshendelser i arbeid. Det er ikke bare de typiske arbeidsulykkene som godkjennes som yrkesskade hos NAV og gjennom yrkesskadeforsikringsloven. Her kan det være mange grensetilfeller og hvor retningslinjer skapes gjennom rettspraksis og trygderettspraksis, eksempelvis løfteskader og vridningstraumer. Hvis du er usikker på om din skade kan godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom er det bare å ta kontakt med oss som er spesialister.

Trafikkulykker – beviskrav i forsikringssak

Rettspraksis og legevitenskapen stiller strenge krav til dokumentasjon av akuttsymptomer og brosymptomer ved vurdering av årsakssammenheng. Dette gjelder særlig ved nakkeslengskader og ryggplager etter påkjørsler bakfra. Her er det viktig å oppsøke lege så snart som mulig hvis du har plager etter en kollisjon. Journalføringen hos legevakt, fastlege eller sykehus kan være et avgjørende bevis for ditt krav på erstatning overfor bilansvarsselskapet.

Gå til toppen