De første søknadene om erstatning som følge av bivirkninger etter Covid-19 vaksine er nå registrert hos Norsk Pasientskadeerstatning. I hovedsak skal dette være bivirkninger i form av smerter, svimmelhet og blodpropp.

 

Man har et særlig erstatningsrettslig vern når man tar vaksine som er en del av helsemyndighetenes vaksineprogram og vaksinen er særlig anbefalt. Dette betyr i praksis at det er lettere å få medhold i krav om erstatning etter bivirkninger av vaksinen, da det er NPE som har bevisbyrden for at vaksinen ikke er årsak, mens det i alminnelig erstatningsrett er pasienten og skadelidte selv som har bevisbyrden for at skaden/sykdommen skyldes den medisinske behandlingen.

Vi er spesialister på forsikring og erstatning, herunder pasientskadeerstatning, og bistår deg gjerne hvis du har behov for hjelp. Du vil få dekket dine advokatutgifter av NPE hvis du har en godkjent pasientskade.

Kontakt oss her