Avklaring fra Høyesterett vedrørende erstatningsansvar for treningssenter for personskade på spinningsykkel

Selskapet ble frifunnet. Høyesterett viste til at risikoen som var knyttet til bruken av spinningsykkelen, ikke var større enn den risiko man møter i dagliglivet, blant annet ved fritids- og treningsaktiviteter. Det er da ikke grunnlag for objektivt ansvar. Les dom
 erstatningsansvar for treningssenter for personskade på spinningsykke