Inger Marie

Hjem/Inger Marie

About Inger Marie

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Inger Marie has created 3 blog entries.

Spesialister i forsikrings- og erstatningsrett

Bistandsoppdrag ved trafikkulykker og vold eller overgrep.  Mange tror at bistandsadvokater bare bistår fornærmede i alvorlige sedelighetssaker og etterlatte etter drapssaker, men du kan også ha krav på bistandsadvokat hvis du er blitt skadet i trafikken eller blitt utsatt for vold. Vi bistår deg under anmeldelsen, etterforskningen og under straffesaken slik at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.  Det kreves spesialkompetanse, både innen juss og medisin, for å oppnå best mulig erstatning etter en personskade. Det er derfor viktig å velge bistandsadvokat som har denne spesialkompetansen. I tillegg vil vi også hjelpe deg med selve forsikringssaken overfor ansvarlig trafikkforsikringsselskap eller krav overfor Kontoret for voldsoffererstatning.  Du trenger derfor ikke reise til Oslo for å få eksperthjelp, sier advokat Solberg Sandtrø som tidligere har jobbet i advokatfirma i Oslo før hun startet Advokatfirmaet [...]

Spesialister i pasientskaderett

Dersom du er blitt utsatt for en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det sammen gjelder dersom du får en skade som følge av forsinket diagnose av en sykdom, f.eks. kreft. Selv om NPE er et statlig forvaltningsorgan som plikter å utrede saken objektivt, er vår erfaring at mange oppnår bedre resultater ved bruk av advokat. Vi har bred kompetanse og erfaring med pasientskadesaker ved vårt kontor i Moss. NPE mottar årlig ca. 7500 saker, hvilket betyr at mange saker ikke får den grundige behandlingen de fortjener. Da kan det være nyttig å la seg bistå av en advokat som har kompetanse på området. «Den enkelte pasient opplever ofte ikke å bli tilstrekkelig hørt og blir stående alene i kampen om rett til [...]

Spesialister i forsikrings- og erstatningsrett

Flere av oss vil i løpet av livet dessverre bli skadet i en ulykke. Da er det viktig å ha en god juridisk støtte­spiller som er opptatt av at du får et riktig erstatningsoppgjør. Spesialitetene finner du i Moss, Østfold Det kreves spesialkompetanse innen personskade­erstatningen, både innen juss og medisin, for å oppnå best mulig erstatning etter en skade. – Forsikringssaker blir ofte litt «David mot Goliat» i styrkeforhold, sier advokat Flandorfer. – Vi har mange års erfaring, både fra forsikringsselskapssiden og fra skadelidtesiden, og står godt rustet i kampen mot forsikringsselskapene. Du finner denne spesialkompetansen i Moss, Østfold. Du trenger ikke reise til Oslo, sier advokat Solberg Sandtrø som tidlig­ere har jobbet i advokatfirma i Oslo før hun startet Advokatfirmaet Solberg Sandtrø for ti år siden. Forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter  Visste du at [...]

Go to Top