About Advokatweb

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Advokatweb has created 15 blog entries.

Yrkesskadebegrepet

YRKESSKADEBEGREPET i trygderetten og erstatningsretten er vidt og favner mange ulike ulykkeshendelser i arbeid. Det er ikke bare de typiske arbeidsulykkene som godkjennes som yrkesskade hos NAV og gjennom yrkesskadeforsikringsloven. Her kan det være mange grensetilfeller og hvor retningslinjer skapes gjennom rettspraksis og trygderettspraksis, eksempelvis løfteskader og vridningstraumer. Hvis du er usikker på om din skade kan godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom er det bare å ta kontakt med oss som er spesialister.

Trafikkulykker – beviskrav i forsikringssak

Rettspraksis og legevitenskapen stiller strenge krav til dokumentasjon av akuttsymptomer og brosymptomer ved vurdering av årsakssammenheng. Dette gjelder særlig ved nakkeslengskader og ryggplager etter påkjørsler bakfra. Her er det viktig å oppsøke lege så snart som mulig hvis du har plager etter en kollisjon. Journalføringen hos legevakt, fastlege eller sykehus kan være et avgjørende bevis for ditt krav på erstatning overfor bilansvarsselskapet.

Åpner eget advokatfirma på Bredsand

Moss Avis 12.01.2012 - av Per L. Johansen Hege Solberg Sandtrø (40) har åpnet eget advokatfirma i Tørkoppveien på Bredsand. Det siste skuddet på advokatstammen i Rygge utdannet seg ved Universitetet i Oslo, der hun avla sin juridiske embetseksamen i 1997. I 10 år arbeidet hun i et av de store advokatfirmaene i Oslo, først som advokatfullmektig og så som advokat. Deretter var hun dommerfullmektig i Fredrikstad i to år før hun vendte tilbake til det samme firmaet i hovedstaden. Men nå har Hege Solberg Sandtrø altså funnet tiden inne til å etablere seg på egen hånd [...]

Go to Top