About Advokatweb

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Advokatweb has created 17 blog entries.

NPE-saker: Forsinket diagnostikk av kreft

Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a vil en pasient ha rett til erstatning dersom skaden skyldes svikt i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling. Det er et vilkår for erstatning at kreftdiagnosen burde vært stilt tidligere. Krav om erstatning må meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE mottar årlig mange saker hvor pasienter har fått forsinket diagnostikk av sin kreftsykdom. Det er mange pasienter som burde ha fått en tidligere behandling av alvorlig kreftsykdom dersom de hadde fått korrekt behandling. Kreft kan være en livstruende sykdom hvor utviklingen av sykdommen kan gå raskt. I den videre behandlingen av saken vil det måtte avklares på hvilket tidspunkt diagnosen burde vært stilt, og hvilken betydning forsinkelsen har hatt for kreftbehandlingen og sykdomsutviklingen. Konsekvensen av en forsinket diagnostikk kan være alvorlig. Forsinkelsen kan medføre en mer [...]

Er du arbeidsufør som følge av sykdom?

Du kan ha forsikringsdekninger gjennom arbeidsgiver som dekker sykdom og ikke bare ulykkesskader. Dette kan være både løpende månedlige pensjonsutbetalinger, avhengig av graden av uførhet, og også såkalte kapitaldekninger som gir en større engangsutbetaling. Dette er forsikringsytelser som kommer i tillegg til trygdeytelser gjennom NAV og kan ha stor økonomisk betydning for deg.

Yrkesskadebegrepet

YRKESSKADEBEGREPET i trygderetten og erstatningsretten er vidt og favner mange ulike ulykkeshendelser i arbeid. Det er ikke bare de typiske arbeidsulykkene som godkjennes som yrkesskade hos NAV og gjennom yrkesskadeforsikringsloven. Her kan det være mange grensetilfeller og hvor retningslinjer skapes gjennom rettspraksis og trygderettspraksis, eksempelvis løfteskader og vridningstraumer. Hvis du er usikker på om din skade kan godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom er det bare å ta kontakt med oss som er spesialister.

Trafikkulykker – beviskrav i forsikringssak

Rettspraksis og legevitenskapen stiller strenge krav til dokumentasjon av akuttsymptomer og brosymptomer ved vurdering av årsakssammenheng. Dette gjelder særlig ved nakkeslengskader og ryggplager etter påkjørsler bakfra. Her er det viktig å oppsøke lege så snart som mulig hvis du har plager etter en kollisjon. Journalføringen hos legevakt, fastlege eller sykehus kan være et avgjørende bevis for ditt krav på erstatning overfor bilansvarsselskapet.

Åpner eget advokatfirma på Bredsand

Moss Avis 12.01.2012 - av Per L. Johansen Hege Solberg Sandtrø (40) har åpnet eget advokatfirma i Tørkoppveien på Bredsand. Det siste skuddet på advokatstammen i Rygge utdannet seg ved Universitetet i Oslo, der hun avla sin juridiske embetseksamen i 1997. I 10 år arbeidet hun i et av de store advokatfirmaene i Oslo, først som advokatfullmektig og så som advokat. Deretter var hun dommerfullmektig i Fredrikstad i to år før hun vendte tilbake til det samme firmaet i hovedstaden. Men nå har Hege Solberg Sandtrø altså funnet tiden inne til å etablere seg på egen hånd i Graficomhuset i Tørkopveien 10. – Foreløpig er jeg alene her. Men jeg har leid 90 kvadratmeter kontorlokaler og har avgjort ambisjoner om å utvide virksomheten, sier den Larkollen-bosatte advokaten, som også er advokatmekler. Personskade er Hege [...]

Go to Top