About Advokatweb

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Advokatweb has created 17 blog entries.

Full seier i Borgarting lagmannsrett

Saken belyser aktuelle problemstillinger ved å fremme oppreisningskrav under straffesaker og rettens bruk av sakkyndige utredninger. Skadelidte måtte i denne saken anke det sivile kravet som var fremmet under straffesaken som følge av feil bevisbedømmelse og rettsanvendelse av tingretten under straffesaken. Skadelidte, representert ved advokat Hege Solberg Sandtrø, fikk fullt medhold hos lagmannsretten og ble tilkjent oppreisningserstatning. Lagmannsretten tok også stilling til skadevolders anførsel om medvirkning og dette ble avvist, hvilket også hadde betydning for forsikringsselskapets ansvar og skadelidtes krav på full erstatning. Les hele dommen her

Ny inntektsgrense for fri rettshjelp

Endelig er inntektsgrensen økt for fri rettshjelp og hvor det nå er en grense på årlig bruttoinntekt på kr 320.000,- for enslige og kr 490.000,- for par.   Ta gjerne kontakt for ytterligere spørsmål og bistand.   Fra Statsforvalteren: www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/ I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Bruk rettshjelpskalkulatoren vår for å finne ut om du kan ha rett på fri rettshjelp. Ta kontakt med Statsforvaltaren eller en advokat for å få fri rettshjelp. Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. I hvilke typer saker kan [...]

Bivirkninger ved vaksine og erstatning fra NPE

De første søknadene om erstatning som følge av bivirkninger etter Covid-19 vaksine er nå registrert hos Norsk Pasientskadeerstatning. I hovedsak skal dette være bivirkninger i form av smerter, svimmelhet og blodpropp.   Man har et særlig erstatningsrettslig vern når man tar vaksine som er en del av helsemyndighetenes vaksineprogram og vaksinen er særlig anbefalt. Dette betyr i praksis at det er lettere å få medhold i krav om erstatning etter bivirkninger av vaksinen, da det er NPE som har bevisbyrden for at vaksinen ikke er årsak, mens det i alminnelig erstatningsrett er pasienten og skadelidte selv som har bevisbyrden for at skaden/sykdommen skyldes den medisinske behandlingen. Vi er spesialister på forsikring og erstatning, herunder pasientskadeerstatning, og bistår deg gjerne hvis du har behov for hjelp. Du vil få dekket dine advokatutgifter av NPE hvis [...]

Akutt øresus godkjent som yrkesskade

«Ved yrkesskade skiller man mellom ulykke og arbeidsbelastende sykdom/skade over tid. Det siste anses ikke som ulykke og faller utenfor yrkesskadedekningen hvis det ikke er snakk om en godkjent yrkessykdom. Øresus er ikke en godkjent yrkessykdom, mens hørselstap er det. Det betyr for eksempel at støyeksponering over tid som gir øresus, men som ikke fører til hørselstap, ikke gir rett til erstatning. I denne saken fikk arbeidstaker medhold i at hørselsskaden/øresusen, som ikke medførte hørselstap, var en ulykke og ikke belastningsskade over tid og fikk dermed erstatning under yrkesskadeforsikringen.» Les hele dommen her    

Over 1.100 yrkesskademeldinger etter koronasmitte

«Myndighetene var tidlig ute med å godkjenne Covid-19 som yrkessykdom, hvilket gir ansatte i helsevesenet eller ansatte i annet yrke hvor man er særskilt utsatt for sykdoms- eller smittefare, krav på erstatning. Ca ett år etter at pandemien kom til Norge er det allerede hos NAV registrert over 1.100 skademeldinger etter koronasmitte. Det er i hovedsak snakk om lungeskader, hjerteproblemer, konsentrasjonsvansker og generell fatigue og tretthet. Av disse skademeldingene utgjør ca 850 ansatte som jobber direkte med helse og omsorg, mens ca 40 skademeldinger kommer fra ansatte på skoler. Tallene tyder på at mennesker i frontlinjeyrkene i helse- og omsorgsektoren har blitt forholdsvis hardt rammet. Vi er spesialister på yrkessykdom/yrkesskade og bistår klienter både overfor NAV og forsikringsselskapet. Det er bare å ta kontakt for en nærmere uforpliktende samtale»  

«Girl power» i Tørkoppveien

Av Per L. Johansen - På Høyda - 11. januar 2021 Først var det én. Så ble de to. Og nå er det tre – kvinner, alle sammen –  som danner kontorfellesskap under navnet Advokatfirma Solberg Sandtrø i Tørkoppveien på Bredsand. Det var i  januar 2012 at Hege Solberg Sandtrø etablerte eget advokatfirma med personskade- og forsikringsrett som spesialområde. De første par årene var hun «alene på brua».  Men sommeren 2014 fikk hun selskap av  Benedikte Vinjum,  og nå i desember sørget Camilla Flandorfer for at duoen ble utvidet til en trio.  De to sistnevnte har samme spesialområde som Hege Solberg Sandtrø. – Og vi har også jobbet en del med pasientskade, sier Benedikte. Pendler motsatt vei   Felles for de to sist ankomne er også at de jobbpendler  motsatt vei av det som [...]

Advokat Hege Solberg Sandtrø gir råd om yrkesskadedekning og hjemmekontor i Moss avis

Av Pål Gamlemoen Moss Avis 8. januar 2021 Hjemme på Jeløy sitter Jorid Iren Ødegaard under trappen. Der har hun hatt hjemmekontor helt siden 12. mars. – Jeg synes det har fungert overraskende bra. Jeg trodde jeg skulle være mer avhengig av å ha folk rundt meg. Hun fikk ny jobb rett før pandemien og rakk kun noen få pendleturer til jobben som BPA-rådgiver i Olivia assistanse før hjemmekontortilværelsen slo til for fullt. I tillegg jobber hun som spinninginstruktør på Ditt Treningssenter i Moss, men den jobben er satt helt på vent grunnet smittesituasjonen. I mellomtiden holder hun formen ved like på sykkelen hjemme. Slik vil det nok fortsette en stund til. Søndag kveld talte Erna Solberg nok en gang til det norske folk. Da statsministeren var ferdig, var det åpenbart at de som [...]

Koronadødsfall på sykehjem

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har nå erkjent ansvar for dødsfall på sykehjem etter koronasmitte. Dette betyr at etterlatte kan ha krav på pasientskadeerstatning. Erstatningen vil omfatte gravferdsutgifter og andre rimelige utgifter i anledning dødsfallet. NPE vil dekke advokatutgifter i forbindelse med fastsettelsen av erstatningen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du har mistet en av dine nærmeste på sykehjem eller i helseinstitusjon.

Vi ønsker advokat Camilla Flandorfer velkommen

Vi har gleden av å ønske vår nye kollega, Camilla Flandorfer velkommen inn i vårt kontorfellesskap. Camilla Flandorfer har lang erfaring med personskadesaker, herunder pasientskadesaker, trafikk- og yrkesskadesaker, voldsoffererstatning, samt oppdrag som bistandsadvokat. Hun har jobbet mange år som seniorrådgiver i storskadeavdelingen i Norsk pasientskadeerstatning, som advokatfullmektig i Pasientskadenemnda og advokat hos Advokatfirmaet Unneland AS. I tillegg til personskadesaker vil Camilla Flandorfer påta seg oppdrag innenfor skifteoppgjør, barnefordeling og barnevern, eierskifteforsikring og forsikringssaker generelt. Hun vil også bistå klienter med NAV-saker og saker innenfor sosial- og helselovgivningen.

Ulovfestet objektivt erstatningsansvar

Avklaring fra Høyesterett vedrørende erstatningsansvar for treningssenter for personskade på spinningsykkel Selskapet ble frifunnet. Høyesterett viste til at risikoen som var knyttet til bruken av spinningsykkelen, ikke var større enn den risiko man møter i dagliglivet, blant annet ved fritids- og treningsaktiviteter. Det er da ikke grunnlag for objektivt ansvar. Les dom

Go to Top