«Ved yrkesskade skiller man mellom ulykke og arbeidsbelastende sykdom/skade over tid. Det siste anses ikke som ulykke og faller utenfor yrkesskadedekningen hvis det ikke er snakk om en godkjent yrkessykdom.

Øresus er ikke en godkjent yrkessykdom, mens hørselstap er det.

Det betyr for eksempel at støyeksponering over tid som gir øresus, men som ikke fører til hørselstap, ikke gir rett til erstatning. I denne saken fikk arbeidstaker medhold i at hørselsskaden/øresusen, som ikke medførte hørselstap, var en ulykke og ikke belastningsskade over tid og fikk dermed erstatning under yrkesskadeforsikringen.»

Les hele dommen her