Advokater med spesialkompetanse innen personskade

 

Vi sikrer deg en profesjonell og riktig behandling av din skadesak.

Dine nødvendige og rimelige utgifter til advokat dekkes som hovedregel av

ansvarlig forsikringsselskap
– hvis skaden skyldes en trafikkulykke, yrkesskade eller yrkessykdom

eller

Norsk Pasientskadeerstatning
– hvis skaden skyldes en pasientskade

 

Det lønner seg å få hjelp av advokater med spesialkompetanse innen personskade

Det lønner seg å ta kontakt så tidlig som mulig slik at du er sikret en profesjonell og riktig behandling av din skadesak overfor forsikringsselskapet. Dine utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig forsikringsselskap hvis skaden skyldes en trafikkulykke eller yrkesskade/yrkessykdom. Er du påført en pasientskade vil dine utgifter bli dekket av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Advokat Sandtrø, Vinjum og Flandorfer:

Hege Solberg Sandtrø, Benedikte Vinjum og Camilla Flandorfer har mange års erfaring som advokater.

De har spesialkompetanse innen personskade og håndterer saker over hele landet. Med deres betydelige erfaring vil de ivareta dine rettigheter og sørge for at du får et riktig erstatningsoppgjør.

medlem av advokatforeningen

Kontakt oss her

Vi har spesialkompetanse innen personsakade, og sikrer deg en profesjonell og riktig behandling av din skadesak. Første konsulasjon på 30 minutter er gratis. Du hører fra oss innen 24 timer.

Kontakt oss her