Advokater med spesialkompetanse innen personskade

 

Dine nødvendige og rimelige utgifter til advokat dekkes som hovedregel av

ansvarlig forsikringsselskap
– hvis skaden skyldes en trafikkulykke, yrkesskade eller yrkessykdom

eller

Norsk Pasientskadeerstatning
– hvis skaden skyldes en pasientskade

• • •

Det lønner seg å få hjelp av advokater med spesialkompetanse innen personskade.

Advokat Sandtrø og Vinjum:

Hege Solberg Sandtrø og Benedikte Vinjum har mange års erfaring som advokater.

De har spesialkompetanse innen personskade og håndterer saker over hele landet. Med deres betydelige erfaring vil de ivareta dine rettigheter og sørge for at du får et riktig erstatningsoppgjør.

medlem av advokatforeningen